SEWAAN KEMUDAHAN

PERMOHONAN MENGADAKAN AKTIVITI DI TAMAN REKREASI UNIVERSITI

  1. Pengguna atau pelawat perlu dengan kebenaran dari Pejabat Aset dan Operasi Universiti.
  2. Semua pemohonan  untuk menggunakan  kemudahan di Taman Rekreasi Universiti mestilah menggunakan Borang Permohonan Mengadakan Aktiviti (klick link) dan perlu di isi serta dikembalikan dalam masa 5 hari sebelum aktiviti bermula.
  3. Bagi program – program yang melibatakan pelajar, perlu ada penyelia atau pensyarah yang terlibat sama ketika aktiviti dijalankan.

pao usm
Laman Web USM

pao usm
Laman Web Kampus Kejuruteraan

pao usm
Laman Web Kampus Kesihatan

pao fbFacebook Rasmi PAO
(Akan datang)