PERKHIDMATAN

1. Pengurusaan Dewan Umum, Dewan Kuliah dan Bilik Tutorial 

    A. Urusetia Jawatankuasa Jadual Waktu Pengajaran Universiti Kampus Induk:

 • Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Pengajaran Universiti; 
 • Pengagihan Dewan Kuliah dan Bilik Tutorial (DKBT) mengikut Jadual Waktu Pengajaran Universiti; 
 • Penempahan Dewan Kuliah/Bilik Tutorial - Kelas Tambahan/Kelas Ganti;
 • Penempahan Dewan Peperiksaan; 

   B.  Tempahan Dewan Umum, Dewan Kuliah, Bilik Tutorial dan Kawasan Umum di bawah kendalian Pejabat Aset & Operasi (PAO)

 • Mengendalikan tempahan dari PTJ USM dan Pertubuhan Pelajar;
 • Mengendalikan sewaan dari pihak agensi kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan;

2. Pengurusan Pakaian Akademik Universiti

    A. Mengendalikan Pakaian Akademik  untuk Konvokesyen USM;

 • Pengambilan & Pemulangan Pakaian Akademik Graduan; 
 • Pembelian Pakaian Akademik Graduan; 

   B. Mengendalikan Penggunaan Pakaian Akademik untuk Upacara Rasmi Akademik

 • Majlis Sambutan Siswa USM;
 • Syarahan Umum Profesor;
 • Upacara Rasmi Akademik yang lain

   C. Pengurusan Bilik Jubah Utama

3. Pengeluaran dan Cetakan Kad Identiti Universiti

    A. Kad Staf Universiti;

    B. Kad Afiliasi; 

   C. Kad Jasa Budi; 

 

pao usm
Laman Web USM

pao usm
Laman Web Kampus Kejuruteraan

pao usm
Laman Web Kampus Kesihatan

pao fbFacebook Rasmi PAO
(Akan datang)