LATAR BELAKANG

Unit Aset Pejabat Aset dan Operasi (PAO) bertanggungjawab dalam :

1. Membantu dan memantau Pengurusan Aset Alih dan Aset Tak Alih  di peringkat PTJ

2. Memastikan Pengurusan Aset Alih dan Aset Tak Alih di peringkat PTJ mematuhi garis panduan dan  pekeliling Kerajaan

3. Menjadi sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti (JPAU)

4. Membantu Unit Audit Dalam, Unit Aset Jabatan Bendahari dan Unit Aset Tak Alih Jabatan pembangunan dalam proses pengauditan Aset Universiti

5. Membangunkan Asset Management System (AMS) dengan bantuan PPKT bagi memastikan aset Universiti direkodkan ke dalam satu sistem.

7. Membantu dan memantau Pengurusan Stor Universiti

8.. Menyelaras dan Mengurus Pengurusan kenderaan Universiti. 

pao usm
Laman Web USM

pao usm
Laman Web Kampus Kejuruteraan

pao usm
Laman Web Kampus Kesihatan

pao fbFacebook Rasmi PAO
(Akan datang)