ALAMAT

Pejabat Aset dan Operasi,

Aras 2, Bangunan E42 Canselori II,

11800 USM. Pulau Pinang

T= 04-6536402

F= 04-6536400

 

pao usm
Laman Web USM

pao usm
Laman Web Kampus Kejuruteraan

pao usm
Laman Web Kampus Kesihatan

pao fbFacebook Rasmi PAO
(Akan datang)